Sellerspoint's

Persondatapolitik

(Version 2.0, September 2022)

Når du skriver Brugergenereret indhold på SellersPoint eller på anden måde bruger vores Servicetjenester, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. I dette dokument kan du læse, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har med hensyn til dine personoplysninger.

I nærværende persondatapolitik refererer “SellersPoint”, “vi”, “os” eller “vores” til SellersPoint ApS og vores associerede selskaber. Vi bruger også “Politik” til at henvise til denne persondatapolitik og “Hjemmeside” til at henvise til vores applikationer og alle SellersPoints hjemmesider, herunder men ikke begrænset til sellerspoint.dk.

SellersPoint er den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

1.  Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvad bruger vi dem til

1.1  Stamdata

Når du opretter en profil på Hjemmesiden, genererer vi automatisk en personlig konto til dig på SellersPoint (“Konto”) og indsamler følgende personoplysninger om dig (“Stamdata”):

 • Dit fulde navn (dette vil være offentligt)
 • Dit brugernavn (dette vil være offentligt)
 • Dit krypterede kodeord
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnr.
 • Din position og dit land.

Disse oplysninger er obligatoriske, hvilket betyder, at det ikke er muligt at deltage i brugerrelaterede aktiviteter på Hjemmesiden uden dem.

Du kan vælge at tilføje et profilbillede til din profil. Dette profilbillede vil indgå i din offentlige profil og Stamdataene.

SellersPoint er en åben salgstræningsplatform, så når vi viser din aktivitet, knytter vi den til din profil, så andre brugere kan se, hvem der har deltaget i aktiviteten. Derfor bedes du være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er alle de oplysninger, som du tilføjer til din profil, og det brugernavn, du vælger, der er anonyme.

1.2  Indberetninger

Hvis du indberetter en brugeraktivitet eller et Brugergenereret indhold, som du mener er i strid med vores brugerretningslinjer, indsamler vi oplysningerne i din indberetning. Dette kan omfatte, hvilken brugeraktivitet eller Brugergenereret indhold du indberettede, årsagen til din indberetning, datoen for din indberetning osv.

1.3  Cookies

Vores Hjemmeside bruger cookies. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som individuel bruger og bruges til forskellige formål.

Læs mere om, hvilke cookies Hjemmesiden bruger, og til hvilke formål, nedenfor (i afsnit 8).

1.4  Din IP-adresse, browserindstillinger og position

Når du går ind på Hjemmesiden, registrerer vi din computers IP-adresse og browserindstillinger. IP-adressen er den numeriske adresse på den computer, der bruges til at tilgå Hjemmesiden. Browserindstillinger kan omfatte den type browser, du bruger, browsersprog og tidszone. Vi indsamler disse oplysninger, så vi kan spore den anvendte computer i tilfælde af misbrug eller ulovlige handlinger i forbindelse med besøg på eller brug af Hjemmesiden. Vi bruger også IP-adressen til at estimere din position (på byniveau), så vi ved, hvilke af vores brugervilkår der gælder for din brug af vores Hjemmeside.

1.5  SMS og e-mail service

Vi indsamler de oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig vores SMS og e-mail service eller lignende (vi indsamler dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnr.). Hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af vores SMS og e-mail service eller lignende, kan du afmelde dig ved at logge ind på din Konto og ændre dine notifikationsindstillinger, eller du kan kontakte os på info@sellerspoint.dk.

1.6  Til hvilke formål bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger de oplysninger, som du giver os, til at:

 • Yde services, herunder at vise din brugeraktivitet og give dig adgang til din profil og vores Hjemmeside
 • Identificere dig som en registreret bruger, når du logger ind på Hjemmesiden og går ind på den igen
 • Verificere legitimiteten af din uploadet dokumentation
 • Forbedre Hjemmesiden og vores services
 • Invitere dig til at deltage i brugerrelaterede aktiviteter
 • Svare på dine spørgsmål og yde dig relevant kundeservice
 • Videresende en meddelelse fra de virksomhedsprofiler, som du er tilknyttet, eller virksomhedsprofiler, som har inviteret dig til at blive tilknyttet deres profilindhold via vores Hjemmeside
 • Kontakte dig, hvis dit Brugergenereret indhold rapporteres af andre brugere eller virksomheder, og, om nødvendigt, bede dig sende dokumentation for din gennemførsel af en brugerrelateret aktivitet
 • Sende dig relevante informationer og påmindelser via vores SMS og email service
 • Udføre interne forretningsaktiviteter, såsom dataanalyse, revisioner, overvågning og forebyggelse af misbrug, udvikling af nye produkter og services, forbedring eller ændring af Hjemmesiden eller vores services, identificering af brugsmønstre, måling af effektiviteten af vores reklamekampagner, samt drive og udvide vores forretningsaktiviteter
 • Overholde gældende love og retsprocesser, efterkomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder samt overholde relevante branchestandarder og vores interne politikker
 • Håndhæve vores brugervilkår
 • Beskytte vores eller vores associerede selskabers forretningsaktiviteter
 • Beskytte vores rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom og/eller dem tilhørende vores associerede selskaber, dig eller andre
 • Give os mulighed for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse eventuelt erstatningsansvar, som vi pådrager os

Vi kan også bruge oplysningerne på andre måder, som vi vil informere om på indsamlingstidspunktet.

1.7  På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger for at:

 • Opfylde vores kontrakt med dig (se Artikel 6.1.b i persondataforordningen (GDPR))
 • Overholde vores juridiske forpligtelser (se Artikel 6.1.c i GDPR) 
 • Forfølge vores egne legitime forretningsinteresser i forbindelse med driften af Hjemmesiden og ydelsen af vores services til dig eller til at forfølge tredjeparters legitime interesser, så længe dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter de pågældende interesser (se Artikel 6.1.f i GDPR).
 • Fastlægge, udøve eller forsvare juridiske krav, hvor nødvendigt (se Artikel 9.2.f i GDPR)

Nogle af disse grundlag for behandling af dine personoplysninger overlapper hinanden, så der kan være flere årsager, der berettiger os til at behandle dine personoplysninger.

I de begrænsede tilfælde, hvor du udtrykkeligt har givet os dit samtykke til at behandle dine personoplysninger (se Artikel 6.1.a i GDPR), f.eks. når du tilmelder dig vores SMS og e-mail service, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du bør dog være opmærksom på, at vi kan have ret til at fortsætte med at behandle dine oplysninger, hvis det kan retfærdiggøres i henhold til et af de ovennævnte retsgrundlag.

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller til at bede os om at begrænse behandlingen. Se afsnit 13 nedenfor for flere oplysninger.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver for flere oplysninger om vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger – se afsnit 13 nedenfor.

2.  Videregivelse af personoplysninger

2.1  Videregivelse af personoplysninger på Hjemmesiden

SellersPoint er en åben salgstræningsplatform. Vi deler din brugeraktivitet og dit Brugergenereret indhold på vores Hjemmeside, så andre relevante brugere kan se informationer om din aktivitet med en bestemt virksomhedsprofil. Når du deltager i en brugerrelateret aktivitet, offentliggør vi din aktivitet sammen med dit fulde navn og evt. profilbillede. 

Når du opretter en Konto og deltager i en brugerrelateret aktivitet på vores Hjemmeside, vil dit fulde navn og profilbillede fremgå. De virksomheder, som du deltager i brugerrelaterede aktiviteter fra, kan også modtage oplysninger om din aktivitet.

3.  Dataansvarlig

3.1  Oplysninger, som vi er dataansvarlige for

Vi er den dataansvarlige for Stamdata, som du angiver i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af din profil, som omfatter, men ikke er begrænset til, dit navn og kodeord, din e-mailadresse, dit telefonnr. og position samt registreringen af din IP-adresse.

Vi er også den dataansvarlige for de oplysninger, der videregives til andre services. Danmarks databeskyttelseslovgivning regulerer vores indsamling af dine oplysninger.

3.2  Oplysninger, som du er dataansvarlig for

Du er den dataansvarlige for det indhold, som du offentliggør på Hjemmesiden, og for de personoplysninger, der videregives, når du forbinder din profil på et Socialt netværk med din profil på Hjemmesiden.

4.  Links til hjemmesider

4.1  Links til andre hjemmesider 

Vores Hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vores brug af sådanne links indebærer ikke vores godkendelse af de pågældende hjemmesider. Vi kontrollerer ikke indholdet af disse tredjepartshjemmesider og påtager os intet ansvar for tredjeparten eller deres politikker eller procedurer.

4.2 Tredjeparts persondatapolitikker

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse tredjepartswebsites’ persondatapolitikker, da deres procedurer til indsamling, håndtering og behandling af personoplysninger kan være anderledes end vores.

5.  Databehandlere og overførsel af personoplysninger uden for EU

5.1  Teknisk drift 

Vi bruger eksterne virksomheder til at opretholde den tekniske drift af Hjemmesiden og vores services. Disse virksomheder er databehandlere for de personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ved at acceptere denne Politik accepterer du, at vi også kan gøre det muligt for de oplysninger, som du er dataansvarlig for, at blive behandlet af disse databehandlere.

5.2 databehandlere

Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne, og det følger af disse aftaler, at de skal handle udelukkende i overensstemmelse med vores instruktioner. Ved at acceptere denne Politik giver du os tilladelse til at give sådanne instrukser til databehandlerne om at behandle oplysninger i overensstemmelse med denne Politik og med henblik på at bruge Hjemmesiden.

5.3 Beskyttelse af oplysninger  

Databehandlerne har truffet rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte oplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller forringelse og for at beskytte oplysningerne mod videregivelse til uvedkommende, misbrug eller anden behandling i strid med databeskyttelseslove.

5.4 Anmodning om indsigt i oplysninger 

På din anmodning – og muligvis mod eventuelt vederlag til databehandlernes til enhver tid gældende timepriser for et sådant arbejde – skal databehandlerne give dig tilstrækkelige oplysninger for at påvise, at de ovennævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er blevet truffet.

5.5 Udenlandske databehandlere

Alle disse databehandlere og tredjepartsservices er beliggende inden for EU. 

6.  Dataopbevaring

6.1 Så længe opbevarer vi data 

Vi opbevarer de Stamdata og andre personoplysninger, som du giver, herunder din brugeraktivitet og dit Brugergenereret indhold, så længe du har en Konto, eller hvis vi skal bruge dem til at yde dig vores services. Hvis du sletter din Konto, bør du være opmærksom på, at alle dine brugerrelaterede aktiviteter samt dit Brugergenereret indhold også bliver slettet. Vi sletter disse oplysninger på din anmodning og gemmer kun en logfil med følgende oplysninger: dit navn, din e-mailadresse og datoen for sletningen af din Konto. Vi opbevarer logfilen i 3 år hvorefter logfilen slettes. Alle andre oplysninger slettes i forbindelse med din sletning af profilen.

7.  Sikkerhedsforanstaltninger

7.1 Vi beskytter dine personoplysninger

Vi anvender rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger i vores organisation, og vi kontrollerer jævnligt vores systemer for sårbarheder. Men da internettet ikke er et 100 % sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, som du sender til os. E-mails, der sendes via Hjemmesiden, er muligvis ikke krypteret, og vi råder dig derfor til ikke at inkludere eventuelle fortrolige oplysninger i dine e-mails til os.

8. Cookies

Hjemmesiden bruger cookies og lignende teknologier (“Cookies”). Ved at bruge vores Hjemmeside accepterer du, at vi bruger Cookies som beskrevet nedenfor.

8.1  Hvilke typer Cookies bruger vi?

Cookies er små stykker information, som Hjemmesiden placerer på din computers harddisk, din tablet eller smartphone. Bemærk, at HTML5 har introduceret weblagring, der har Cookies-lignende egenskaber, og at vi derfor betragter dette som en Cookie i det følgende.

Cookies indeholder oplysninger, som Hjemmesiden bruger til at gøre kommunikationen mellem dig og din webbrowser mere effektiv. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som individuel bruger.

Vi bruger sessioncookies, vedvarende cookies, HTML5 sessionStorage- og HTML5 localStorage-sessioncookies. HTML5 sessionStorage-objekter er midlertidige og slettes, når du lukker din webbrowser. Vedvarende cookies er permanente, hvilket vil sige, at de opbevares og forbliver på din computer, indtil de slettes. Vedvarende cookies udløber eller sletter sig selv automatisk efter en vis periode, som indstilles pr. cookie, men fornyes, hver gang du besøger Hjemmesiden. HTML5 localStorage-objekter er permanente og forbliver på din computer, indtil de slettes.

8.2  Hvad bruger vi Cookies til?

Vi bruger Cookies til:

Generering af statistik

Vi måler Hjemmesidens trafik, såsom antallet af besøg på Hjemmesiden, hvilke domæner de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger på Hjemmesiden, og i hvilke overordnede geografiske områder de besøgende befinder sig.

Overvågning af Hjemmesidens performance og din brug af vores Hjemmeside

Vi overvåger Hjemmesidens og vores applikationers performance, og hvordan du bruger vores Hjemmeside og applikationer.

Godkendelse samt forbedring af vores Hjemmesides funktionalitet

Vi optimerer din oplevelse med Hjemmesiden, som omfatter at huske dit brugernavn og kodeord, når du vender tilbage til Hjemmesiden, samt at huske oplysninger om din browser og indstillinger (f.eks. hvilket sprog du foretrækker).

Kvalitetssikring

Vi sikrer kvaliteten af Brugergenereret indhold og forhindrer misbrug eller uregelmæssigheder i forbindelse med brug af Hjemmesiden.

8.3  Sletning af cookies

Du kan slette de cookies, der allerede er på din enhed. Du kan som regel slette cookies ved at gå ind under Indstillinger eller Valgmuligheder i den pågældende browser og derefter vælge Privatliv eller Historik. I de fleste browsere kan den samme menu tilgås via tastaturgenvejen Ctrl+Shift+Del eller Command+Shift+Del, hvis du bruger en Mac.

Bemærk, hvis du ikke accepterer Cookies fra vores Hjemmeside, kan det ske, at Hjemmesiden ikke fungerer optimalt, så du muligvis ikke vil kunne tilgå alle dets funktioner.

9.  Adgang til og indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig

9.1 Sådan beder du om indsigt

Du kan til enhver tid sende en e-mail til info@sellerspoint.dk og anmode om oplysninger om dine personoplysninger. Når vi modtager din anmodning, vil vi informere dig om, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig, hvordan vi indsamler oplysningerne, formålet hvortil vi behandler dine personoplysninger, og hvem vi deler dine personoplysninger med.

10.  Rettelse og sletning af dine personoplysninger

10.1 forkerte eller vildledende oplysninger 

Hvis eventuelle Stamdata eller andre personoplysninger, som vi opbevarer om dig i vores egenskab af dataansvarlig, er forkerte eller vildledende, kan du selv rette de fleste af oplysningerne via din Konto. Vi anbefaler, at du selv retter dine oplysninger. Ellers er du altid velkommen til at kontakte os, og så hjælper vi dig med at rette dine oplysninger.

10.2 Sådan sletter du oplysninger 

Du kan til enhver tid rette eller slette eventuelt indhold og personoplysninger på Hjemmesiden, som du er dataansvarlig for (se afsnit 3.2). Hvis dine personoplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at blive vist på Hjemmesiden, kan du opdatere eller slette oplysningerne ved at logge ind på din Konto.

Hvis din Konto bliver slettet, bliver alle oplysningerne, der er knyttet til din Konto, slettet, herunder dine Stamdata fra Hjemmesiden.

10.3 Vi forbeholder os retten til at slette din konto 

Vi forbeholder os retten til at blokere adgangen til din Konto og/eller slette den, hvis Kontoen eller indholdet knyttet til din Konto på Hjemmesiden efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden måde overtræder gældende love, tredjepartsrettigheder eller vores Brugerretningslinjer eller er uforenelig med formålet med Hjemmesiden. Hvis vi blokerer adgangen til eller sletter din Konto, vil vi informere dig om årsagen ved at sende en e-mail til den adresse, som du oplyste, da du oprettede din Konto.

11.  Andre rettigheder

11.1 Dine rettigheder 

Udover de rettigheder, der er angivet ovenfor med hensyn til dine personoplysninger, har du også følgende rettigheder:

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har især en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der blev udført, før du trak dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til os på info@sellerspoint.dk

11.2 Betingelser  

Under visse omstændigheder kan disse rettigheder være begrænsede eller betingede. For eksempel afhænger det af de specifikke omstændigheder omkring behandlingsaktiviteten, om du har ret til dataportabilitet i et bestemt tilfælde.

12.  Børns oplysninger

12.1 Aldersgrænse 

Vores Hjemmeside er ikke beregnet til personer under 16 år. Hvis du bliver opmærksom på, at en person under 16 år har givet os sine personoplysninger, bedes du kontakte os.

13.  Vores databeskyttelsesrådgiver

13.1 kontaktinformation 

Vi har en databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har spørgsmål om de databehandlingsaktiviteter, der udføres af os, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på: info@sellerspoint.dk.

14.  Ændringer til denne Politik

14.1 Vi opdaterer politikken løbende 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til denne Politik. Datoen, der vises i begyndelsen af denne Politik, angiver, hvornår den sidst blev revideret. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til den, vil det fremgå af vores Hjemmeside, eller vil vi på anden måde informere om ændringerne, så du har mulighed for at gennemgå dem, inden de træder i kraft. Hvis du gør indsigelse mod vores ændringer, kan du lukke din Konto. Din fortsatte brug af vores Hjemmeside, efter vi har gjort opmærksom på ændringerne til Politikken, betyder, at du accepterer den opdaterede Politik.

15.  Kontaktoplysninger, og hvor du kan sende spørgsmål eller klager til

15.1 kontakt os gerne 

Hvis du har spørgsmål eller tvivl vedrørende vores Politik, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller gerne vil have os til at rette dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: info@sellerspoint.dk.

Du kan også kontakte os via post.

Hvis du har kontaktet os uden at have fået løst problemet, kan du for eksempel altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk. Klager til Datatilsynet skal indeholde navnet på den pågældende virksomhed, det påståede brud på datasikkerheden samt hvorvidt du ønsker, at oplysningerne i din klage skal deles med SellersPoint.

Vores kontaktoplysninger er:

SellersPoint ApS

Vesterå 12, 1. th., 9000 Aalborg

Tlf. nr.: +45 89 87 89 33

E-mail: info@sellerspoint.dk

GUIDE TIL SALGSVÆKS

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

GUIDE TIL SALGSVÆKST

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

GUIDE TIL SALGSVÆKST

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Tak! Du modtager snart en mail fra os

Du modtager din beregnede pris indenfor 12 timer. Tjek eventuelt dit spam-filter, hvis mailen ikke er nået frem.

Tak for din booking!

Vi vender tilbage hurtigst muligt med en bekræftelse på din demo