Sellerspoint's

Retningslinjer – for brugere

(Version 2.0, September 2022)
Disse retningslinjer (”Retningslinjer(ne)”) gælder for enhver brug af SellersPoints hjemmesider og apps, herunder men ikke begrænset til sellerspoint.dk (vores ”Hjemmeside”) og SellersPoint til IoS og Android (vores “App”). I Retningslinjerne henviser vi til brugere af vores Hjemmeside som ”du”, ”dig” og ”din”. Virksomheders brug af vores Hjemmesider og Apps reguleres af SellersPoints virksomhedsretningslinjer, som findes på Hjemmesiden under Retningslinjer for virksomheder.

1.  Hvornår kan du deltage i brugerrelaterede aktiviteter?

1.1 

For at deltage i brugerrelaterede aktiviteter på SellersPoint skal du have en brugerprofil og -konto. Du må kun have én brugerprofil og -konto, som skal være tilknyttet en gyldig e-mailadresse, så vi til enhver tid kan kontakte dig direkte. For at oprette en konto på vores Hjemmeside skal du overholde de angivne krav for Registrerede brugere i vores Brugervilkår.

1.2

Du kan deltage i brugerrelaterede aktiviteter på SellersPoint, hvis du er ansat i en virksomhed, som er registreret med en forhandlerprofil og -konto hos SellersPoint og din arbejdsgiver har godkendt din adgang.

2.  Hvilke brugerrelaterede aktiviteter kan du deltage i?

2.1

Du kan deltage i e-kurser, nyhedsopslag og konkurrencer, som er tilknyttet din personlige brugerprofil. Et e-kursus, nyhedsopslag eller en konkurrence kan enten være arrangeret af din arbejdsplads, som er registreret med en forhandlerprofil eller af en leverandørprofil, som er tilknyttet din arbejdsplads.

2.2

Hvis Virksomheden har tilbudt dig et incitament for at deltage i deres brugerrelaterede aktivitet, er denne personlig og må derfor ikke videregives til anden part. Det betragtes som et incitament, hvis Virksomheden tilbyder dig en gave, belønning, rabat eller fordel for at deltage i deres brugerrelaterede aktivitet.

3.  Hvornår beder vi dig ændre dit Brugergenereret indhold?

3.1  

Vi vil aldrig censurere, overvåge eller moderere Brugergenereret indhold på vores Hjemmeside eller App, hverken før eller efter de bliver offentliggjort. Vi har dog to simple sikkerhedsforanstaltninger:

 • Vi kører automatiske tjek for bestemte typer indhold, som ikke er tilladt i Brugergenereret indhold, såsom groft sprogbrug og links.
 • Vi har integreret to indberetningsmuligheder på vores Hjemmeside i forbindelse med Brugergenereret indhold: (1) brugere kan indberette indhold, der er i strid med vores Retningslinjer, og (2) virksomheder kan rapportere indhold, der ikke overholder vores Retningslinjer. Vi bruger fællesbetegnelsen ”flagging” om disse to muligheder for at indberette og rapportere Brugergenereret indhold.
 

3.2 

Du kan blive bedt om at ændre dit Brugergenereret indhold, hvis det er blevet rapporteret af en af følgende årsager, og vi er enige i eller ikke kan afvise rapporteringen som ubegrundet:

 • Dit Brugergenereret indhold indeholder sprogbrug, som er anklagende og med rimelighed vil blive anset som provokerende, indeholder nedgørende udtalelser eller på anden måde overtræder vores Retningslinjer eller gældende lovgivning.
 • Dit Brugergenereret indhold indeholder voldeligt eller groft sprogbrug eller er af seksuel eller racemæssigt diskriminerende karakter.
 • Dit Brugergenereret indhold virker kun til at være baseret på etiske, politiske og/eller værdiladede meninger.
 • Dit Brugergenereret indhold indeholder personoplysninger om et andet individ, såsom en persons navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller eventuelle andre oplysninger, der kan bruges til at spore, identificere, kontakte eller udgive sig for at være en anden person.
 • Dit Brugergenereret indhold indeholder salgsfremmende referencer eller links.
 • Dit Brugergenereret indhold på anden måde, efter SellersPoints mening, strider mod ånden bag disse retningslinjer eller i sagens natur ikke kan anses for passende indhold.

4. Hvornår fjerner vi dit Brugergenereret indhold?

4.1

Som hovedregel fjerner vi ikke Brugergenereret indhold fra vores Hjemmeside eller app. Vi forbeholder os dog retten til at fjerne Brugergenereret indhold, som vi vurderer overtræder disse Retningslinjer, vores Brugervilkår og/eller gældende love eller forordninger, eller Brugergenereret indhold, der er upassende for et online community. Eksempler på, hvornår vi kan fjerne dit Brugergenereret indhold, omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vi beder dig ændre dit Brugergenereret indhold, og du ændrer den ikke inden for den angivne tidsramme.
 • Dit Brugergenereret indhold krænker andre menneskers eller virksomheders rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til privatlivets fred/fortrolighed og/eller personlighedsrettigheder.
 • Dit Brugergenereret indhold er af markedsføringsmæssig karakter eller til markedsføringsformål.
 • Vi er nødt til at slette din brugerprofil (se punkt 12 nedenfor), hvilket automatisk medfører, at dit Brugergenereret indhold, der er tilknyttet din profil, også bliver slettet.

*Du finder vores Brugervilkår her.

5.  Hvornår blokerer vi din konto, og hvad betyder det?

5.1  

Vi kan blokere din konto, hvis du misbruger vores Hjemmeside, App eller services. Dette kan være, men er ikke begrænset til, overdreven brug af indberetningsfunktionen (flagging af en stor mængde Brugergeneret indhold uden begrundelse), truende eller krænkende adfærd (se punkt 10 nedenfor), spamming af vores Hjemmeside med marketingmateriale eller overtrædelse af disse Retningslinjer eller vores Brugervilkår.

5.2

Hvis vi blokerer din konto, vil det ikke være muligt for dig at logge ind på vores Hjemmeside og bruge vores services, herunder at deltage i brugerrelaterede aktiviteter. Din brugerprofil vil stadig eksistere, og dit Brugergenereret indhold vil forblive online, men du vil ikke kunne bruge vores services og dit Brugergenereret indhold vil ikke være synligt på vores Hjemmeside. Hvis din konto er blokeret, og du vil slette din profil eller dit Brugergeneret indhold, kan du sende en e-mail til info@sellerspoint.dk, så hjælper vi dig.

6.  Hvornår sletter vi din profil og konto?

6.1 

Som hovedregel sletter vi ikke brugerprofiler og -konti. Vi forbeholder os dog retten til at slette din profil og konto, hvis vi mener, at du overtræder eller har overtrådt vores Brugervilkår, Retningslinjer og/eller gældende love, eller hvis din profil er stødende eller upassende.

Eksempler på, hvornår vi kan slette din brugerprofil og -konto, kan være, men er ikke begrænset til:

 • Den er ikke knyttet til en gyldig e-mailadresse, herunder hvis den angivne e-mailadresse er ophørt eller ikke længere er tilgængelig for dig. Det er nødvendigt, at du bruger en permanent, personlig e-mailadresse til at tilmelde dig vores services, i tilfælde af at vi har brug for at kontakte dig. Det betyder, at vi ikke accepterer brug af midlertidige e-mailadresser eller e-mailadresser til engangsbrug. Hvis du har brugt sådan en e-mailadresse til at oprette din konto, sletter vi din brugerprofil og -konto.
 • Din brugerprofil indeholder et stødende eller upassende billede eller brugernavn.
 • Din brugerprofil eller -konto er blevet brugt til at dele falsk dokumentation eller på anden måde misbruge vores Hjemmeside eller services.
 • Du har oprettet flere brugerprofiler. Du må kun have én brugerprofil på SellersPoint. Hvis du opretter mere end én brugerprofil, spørger vi dig, hvilken profil du vil beholde, og så sletter vi de andre. Hvis du ikke svarer os inden for den angivne tidsramme, sletter vi alle på nær én profil efter eget skøn.
Hvis din brugerprofil og -konto bliver slettet, vil din brugeraktivitet og dit Brugergenereret indhold, der er knyttet dertil, også blive slettet.
 

7.  Misbrug af indberetninger

Alle SellersPoint-brugere kan indberette Brugergenereret indhold, der overtræder disse Retningslinjer (eller gældende love). Vi anser dog misbrug af indberetninger som et væsentligt brud på vores Brugervilkår.

Eksempler på misbrug omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ubegrundet eller ukorrekt indberetning af brugeraktivitet eller Brugergeneret indhold af en Virksomhed.
 • Ubegrundet eller ukorrekt indberetning af brugeraktivitet eller Brugergeneret indhold af en Privatperson.
 • Indberetning af den samme brugeraktivitet eller det samme Brugergenereret indhold flere gange, når den/det allerede er blevet vurderet i overensstemmelse med vores interne kvalitetssikringsproces med undtagelse af ganske særlige omstændigheder.

8.  Hvornår flytter vi din data fra én virksomhedsprofil til en anden?

8.1 

Som hovedregel flytter vi ikke data fra én virksomhedsprofil til en anden. Men hvis vi bliver underrettet af Virksomheden om, at din data er blevet uploadet til den forkerte virksomhedsprofil, spørger vi dig, hvilken virksomhed du havde til hensigt at uploade din data til. Hvis du uploadede din data til den forkerte virksomhedsprofil, kan vi flytte din data til den rette virksomheds profilside på vores Hjemmeside og App.

8.2

Vi forbeholder os også retten til at flytte din data fra én virksomheds profilside til en anden under særlige omstændigheder og for at undgå misforståelser, f.eks. hvis en virksomhed skifter navn eller opretter en ny profil.

9.  Falsk dokumentation

9.1 

Vores mål er at skabe og vedligeholde markedets bedste community for online salgstræning, hvor du frit kan deltage i brugerrelaterede aktiviteter, såsom konkurrencer og e-kurser udbudt af relaterede virksomhedsprofiler.

9.2 

Vi har en nultolerance-politik over for falsk dokumentation for gennemførsel. Tillid er afgørende for os, og vi accepterer under ingen omstændigheder falsk dokumentation.

9.3  

Vi anser udarbejdelse af falsk dokumentation som et væsentligt brud på de Brugervilkår, som du accepterer, når du opretter en brugerprofil og -konto på vores Hjemmeside. Dokumentation, som vi vurderer er falsk, fabrikeret eller lignende, vil blive fjernet og kan føre til øjeblikkelig blokering af din konto og indberetning til din arbejdsgiver.

9.4  

Hvis du har beviser for, at en dokumentation er falsk, opfordrer vi dig til at underrette os ved at sende en e-mail til: info@sellerspoint.dk. Vi tager alle indberetninger om falsk dokumentation alvorligt og undersøger dem. Da det ikke er nogen nem opgave, beder vi dig sende så mange oplysninger som muligt, der viser, hvorfor du mener, at dokumentationen er falsk.

10.  Trusler mod virksomheder og SellersPoints medarbejdere

10.1 

Vi tolererer ikke trusler eller overgreb mod SellersPoints medarbejdere. Derudover tolererer vi ikke, at vores brugere fremsætter trusler mod eller afpresser andre virksomheder. Dette omfatter brugere, der anmoder om økonomisk kompensation til gengæld for redigering eller sletning af deres Brugergenereret indhold.

Vi kan ikke acceptere en sådan adfærd, og vi anser den som et væsentligt brud på de Brugervilkår, som hver enkelt SellersPoint-bruger har accepteret. Dette kan føre til, at vi øjeblikkeligt blokerer din konto og indgiver en anmeldelse til de relevante myndigheder.

11.  Håndhævelse

11.1 

Vi bestræber os på at give virksomheder og brugere en retvisende og åben onlineoplevelse. Vi arbejder ekstremt hårdt for at opretholde integriteten af vores community for online salgstræning og branchen generelt, fremme en kultur præget af tillid og gennemsigtighed og hylde de virksomheder og brugere, der bruger online salgstræning til at forbedre kundeservicestandarden i detailhandlen.

11.2 

Vi forbeholder os retten til at håndhæve disse Retningslinjer, hvis vi konstaterer brud på Retningslinjerne, gældende love eller forordninger. Det samme gør sig gældende, hvis vi konstaterer adfærd, som vi mener er eller mistænker for at være upassende.

12.  Har du spørgsmål, brug for flere oplysninger eller feedback til os?

12.1 

På vores Hjemmeside finder du vores Kundeservice med detaljerede oplysninger om vores services og disse Retningslinjer. Du finder oplysninger om vores Kundeservice her.

Du er velkommen til at sende os spørgsmål og feedback om vores services og disse Retningslinjer via e-mail til: info@sellerspoint.dk.

 

13.  Ændringer ved disse Retningslinjer

13.1 

Vi kan til enhver tid og uden varsel revidere eller ændre disse Retningslinjer. Enhver revidering eller ændring vil blive angivet på vores Hjemmeside. Du accepterer, at din fortsatte brug af Hjemmesiden eller vores services efter vores offentliggørelse af en ny version af disse Retningslinjer, er en accept af dem.

GUIDE TIL SALGSVÆKS

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

GUIDE TIL SALGSVÆKST

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

GUIDE TIL SALGSVÆKST

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Tak! Du modtager snart en mail fra os

Du modtager din beregnede pris indenfor 12 timer. Tjek eventuelt dit spam-filter, hvis mailen ikke er nået frem.

Tak for din booking!

Vi vender tilbage hurtigst muligt med en bekræftelse på din demo