Sellerspoint's

Retningslinjer – for virksomheder

(Version 2.0, September 2022)

Disse retningslinjer (“Retningslinjer(ne)”) gælder for enhver virksomheds og organisations (“Virksomhed”) brug af SellersPoints produkter og services, herunder SellersPoints hjemmesider, såsom sellerspoint.dk og tilhørende applikationer. (vores “Hjemmeside”).

Brugernes brug af vores Hjemmeside reguleres af SellersPoints Brugerretningslinjer, som findes her.

1.  Brug af SellersPoint-designs

Virksomheden er berettiget til at bruge SellersPoints logoer, grafik og varemærker (“SellersPoint-designs”) i det omfang, det udtrykkeligt er angivet i Aftalen. Virksomheden må kun bruge de SellersPoint-designs, der er tilgængelige via Kontoen eller som er tilsendt af SellersPoint. 

Hvis Virksomheden er berettiget til at vise SellersPoint-designs i sit markedsføringsmateriale på sin hjemmeside osv. og udøver sin ret, er det Virksomhedens ansvar at vise det på en måde, der ikke er misvisende, partisk eller vildledende på anden vis. Virksomhedens ansvar for præcis gengivelse af SellersPoint-oplysninger omfatter også Virksomhedens brug af widgets og lignende services.

2.  Virksomhedsprofilside

Virksomheden kan have mulighed for at gå ind på sin virksomhedskonto og tilføje logoer, varemærker, designs og oplysninger om Virksomheden, som vil blive vist på Virksomhedens profilside på SellersPoint. Virksomheden må ikke inkludere oplysninger, der kan være misvisende, vildledende, nedgørende eller på anden måde i strid med gældende love. I tillæg hertil garanterer Virksomheden, at den har alle rettigheder til at bruge eventuelle logoer, varemærker og designs, og at disse logoer, varemærker og designs ikke overtræder eventuelle tredjepartsrettigheder.

Hvis vi bliver underrettet om eller på anden måde bliver opmærksomme på eventuelle overtrædelser af ovenstående forpligtelser, kan vi redigere, slette eller fjerne indhold på Virksomhedens profilside uden varsel. Vores ret til at redigere, slette eller fjerne indhold er ikke betinget af, at vi angiver en begrundelse herfor, selvom vi altid vil bestræbe os på at informere Virksomheden om eventuelle redigeringer, sletninger eller fjernelser og begrundelsen herfor.

3.  Brugeroprettelse og brugeradgang

En bruger (“Bruger”) er en person, der er ansat i Virksomheden. Når Virksomheden sender invitationer om brugeroprettelse eller brugeradgang til sine Brugere, skal Virksomheden overholde følgende regler. Reglerne gælder, uanset om oprettelses- og adgangsinvitationerne sendes via Virksomhedens egne systemer eller vores invitationsservices.

  • Virksomheden skal sikre, at Brugeren som inviteres til at oprette en Brugerprofil ikke i forvejen har en Brugerprofil på SellersPoint tilknyttet en anden e-mailadresse.
  • Virksomheden skal sikre, at Brugeren som inviteres til at oprette en Brugerprofil eller til at få brugeradgang til Virksomhedens profilindhold ikke er opsagt af Virksomheden på oprettelses-/adgangstidspunktet. 

4.  Falske brugere

Formålet med SellersPoint er at stille et community for online-salgstræning til rådighed, hvor Leverandører og Forhandlere frit kan dele deres læringsmateriale med hinanden med det formål at skabe kompetente og motiverede sælgere i detailhandlen.

Tillid er afgørende for os, og vi accepterer under ingen omstændigheder falske brugerprofiler. Falske brugerprofiler er Brugerprofiler, der ikke tilhører en ægte person, der er eller har været ansat i Virksomheden.

5.  Sletning af brugere og deaktivering af brugeradgang

En Brugerprofil er personlig og tilhører Brugeren, ikke Virksomheden. Det er ikke tilladt for Virksomheden at tvinge en Bruger til at slette sin SellersPoint Brugerprofil. Sletning af Brugerprofiler er udelukkende et anliggende mellem Brugeren og SellersPoint. Vores Brugerretningslinjer regulerer, hvorvidt og hvornår vi sletter Brugerprofiler.

Deaktivering af Brugeradgang til Virksomhedens profilindhold er udelukkende et anliggende mellem Brugerne og Virksomheden. Virksomheden kan til enhver tid deaktivere brugeradgangen for en Brugerprofil. En (gen)aktivering af brugeradgangen kræver accept fra både Brugeren og Virksomheden.

6.  Misbrug af indberetninger

Alle SellersPoint-brugere kan indberette Brugergenereret indhold, der overtræder vores Retningslinjer (eller gældende love). Vi anser dog misbrug af indberetninger som et væsentligt brud på vores Vilkår og Betingelser.

Eksempler på misbrug omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Ubegrundet eller ukorrekt indberetning af brugeraktivitet eller Brugergeneret indhold af en Virksomhed.
  • Ubegrundet eller ukorrekt indberetning af brugeraktivitet eller Brugergeneret indhold af en Privatperson.
  • Indberetning af den samme brugeraktivitet eller det samme Brugergenereret indhold flere gange, når den/det allerede er blevet vurderet i overensstemmelse med vores interne kvalitetssikringsproces med undtagelse af ganske særlige omstændigheder.

7.  Trusler mod Brugere og SellersPoints medarbejdere

Virksomheder må ikke true, misbruge eller afpresse Brugere. Trusler omfatter fremsættelse af uberettigede erstatningskrav med henblik på at få specifikt brugergeneret indhold fjernet.

Derudover tolererer vi heller ikke trusler mod SellersPoints medarbejdere. Vi accepterer under ingen omstændigheder en sådan adfærd.

Vi betragter truende eller voldelig adfærd som et væsentligt brud på Aftalen mellem Virksomheden og os. Sådan adfærd kan føre til, at vi øjeblikkeligt blokerer Virksomhedens konto og indberetter dette til de relevante myndigheder.

8. Suspendering eller blokering af Virksomhedens virksomhedskonto

Vi kan til enhver tid uden varsel og begrundelse suspendere eller blokere Virksomhedens adgang til sin virksomhedskonto eller/og specifikke funktioner på virksomhedskontoen, hvis vi mener eller har mistanke om, at Virksomheden opfører sig upassende eller i strid med Retningslinjerne eller gældende love eller forordninger. Når Virksomhedens virksomhedskonto eller/og specifikke funktioner suspenderes eller blokeres, vil Virksomheden ikke have adgang til services, der kræver, at Virksomheden registrerer sig og/eller logger ind.

9.  Håndhævelse

Vi forbeholder os retten til at håndhæve disse Retningslinjer, hvis vi konstaterer brud på Retningslinjerne, gældende love eller forordninger. Det samme gør sig gældende, hvis vi konstaterer adfærd, som vi mener er eller mistænker for at være upassende.

GUIDE TIL SALGSVÆKS

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

GUIDE TIL SALGSVÆKST

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

GUIDE TIL SALGSVÆKST

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Tak! Du modtager snart en mail fra os

Du modtager din beregnede pris indenfor 12 timer. Tjek eventuelt dit spam-filter, hvis mailen ikke er nået frem.

Tak for din booking!

Vi vender tilbage hurtigst muligt med en bekræftelse på din demo