Resultatet af vores årlige adfærdsundersøgelse

Hvor stor indflydelse har pris, placering og produktviden på, hvilke varer sælgerne anbefaler kunderne? I hvor vidt omfang anbefaler sælgerne produkter, de ikke har en grundig viden omkring? Find ud af det her.